Monday, December 20, 2010

raznochintsy - No.5


دراینکه ما  در شناخت زمانمان عقب افتاده ایم و راه گم کرده ایم شکی نداشتم و همیشه فقط به این فکر می کردم که از کجا  باید شروع کرد و اینکه اکنون کجاییم،.. بعد از شنیدن این مقاله از سیمین دانشور بسیار امید وار شدم که خیلی عقب نیستیم ، شاید  اگر از همین  جایی که سی سال پیش می دانستیم در آنیم شروع کنیم برسیم روزی به آنچه که باید برسیم..  سخنرانی بسیار شنیدنی سیمین دانشور در باره ی هنر مدرن و چالش هایش برای هنرمندان معاصر ایرانی که در شب شعر انستیتو گوته در مهر ماه 1356 انجام شده را شاید بتوان نقطه ی خوبی دانست برای شروعی هدف دار .. 


پویا !* 

1 comment:

Nima said...

هرچی‌ می‌خوام سکوت کنم نمیشه! بیا کلونا سرش بگپیم، اینجوری نمیشه! البته من واقعا تازه کارم توی این زمینه.