Wednesday, December 8, 2010

raznochintsy - No.1


"کشورهایی که فاقد طبقه ی متوسط اند، محکوم اند که تا ابد ناچیز و بی اهمیت باقی بمانند" – ویزاریون بلینسکی

رازنوچینتسی یعنی طبقه مأمن مردم ... رازنوچینتسی – در عین حال - یعنی تمام تلاشهای انسان برای شکست طبقه تنها منجر به شکل گیری نردبان می شود ... رازنوچینتسی در اینجا داستان انسانی است که از ضعف ، تنها می شود ، از تنهایی به زیر زمین می رود ، در زیر زمین فکر می کند و رشد می کند و به صورت انسانی دیگر بیرون می آید ... انسانی که دیگر تنها نیست و خود را متعلق به طبقه ای می داند که به آن افتخار می کند ... و شاید این را بارها و بارها تکرار کند.

در این ستون همه چیز خواهد بود ، عکس ، نوشته ، فحش و هر چیز دیگری که به درد پروانه شدن می خورد.

2 comments:

Nima said...

واقعا زنده باد طبقه متوسط. راستی‌، یادم رفت بگم که حق با تو است و همه ما پرولتر هستیم. اما اینکه چجور باید با سرمایه داری کنار اومد خودش بحث دیگریست.

Pouya Zangeneh said...

what a time we will have, talking about those stuff.. I will bring the bible too ..