Wednesday, December 23, 2009

آق پویا در فرنگ - No.1 - روش جدید طبخ چایی


اصولاً قوری پدیده ی سختی هست . اکثر اوقات که داغ است ، بعد هم که می خواهی چایی را بریزی اگر از یک زاویه ی خاصی زیاده روی کنی از این ور و آن ورش می ریزد بیرون. از شستن و خالی کردنش هم دیگر نمی گویم . به همین منظور اینجانب تصمیم گرفتم تا یکی از کشفیات علمی اخیر خود را بدینوسیله در اختیار جهانیان و بلاخص آن دسته از دانشجویان عزیز مقیم غربت که به شدت از این مشکل رنج می برند بگذارم !

وسایل مورد نیاز : آب جوش ، چایی و یک عدد از این لیوان هایی که گرم نگه می دارد همه چیز را !

لابد الان با خود می گویید که خوب این که معلوم است ، آب جوش و چایی را می ریزی اون تو ، صبر می کنی تا دم بکشد ! اما نه !!! قضیه بمراتب پیچیده تر است ...

اول باید چایی را بریزی داخل لیوان ،..

بعد کمی آب جوش به آن اضافه کنی ،.. تا اینکه یه کم روی آنرا بگیرد !

بعد در لیوان را می بندی . و 5 دقیقه صبر می کنی .. (300 میسیسیپی )

سپس درب لیوان را باز کرده و لیوان را تا خرخره پر می کنی و به سرعت درب را می بندی !

5 دقیقه ی بعد چایی شما حاضر است ..

و این بود جدیدترین نتیجه ی تحصیلات و تحقیقات آقا پویا در فرنگ ..

- پویا !*

No comments: